DUYURU

 

 

Türk Dünyasının Ortak Kültürel Mirası

ALÎ ŞÎR NEVÂÎ VE ESERLERİ

EDİTORYAL BİLDİRİ KİTABI

Türkiye&Uzbekistan

 

 

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Nevai ve Eserlerini Tanıtım Projesi kapsamında; Ali Şir Nevai’e ait 29 eser hakkında 29 akademisyen ve araştırmacıya 29 bildirinin kitaplaştırılması hedeflenmektedir. En az 29 bildiriden oluşan editoryal kitap içinde yer almasını istediğiniz konuyla ilgili bildirileri ve araştırmalarınızı 15 Mayıs tarihine kadar fahemek@gmal.com   mail adresine gönderebilirsiniz.

Kabul edilen bildiriler; editoryal bildiri kitabında, www.nevai eserleri.com web ve nevai adlı facebook sayfalarında ve Türkeli Dergisi Nevai Özel sayısında yayınlanacaktır.

 

BİLDİRİ BAŞVURU ALANLARI

Muhakemetü’l Lügateyn

Hamse

 

ÖNEMLİ NOTLAR

Bildiri özetleri İngilizce yazılmalıdır.

Bildiri Özetinin başlığı en fazla  … kelimeden oluşmalıdır.

Bildiri özeti en az 100, en fazla 200 kelimeden oluşmalıdır.

Bildiri özeti ile birlikte en az 3 en çok 6 anahtar sözcük belirtilmelidir.

Bildiri tam metinleri MLA stilinde ………karekterinde, ….. putoda imla kurallarına uygun yazılmalıdır.

Bildiri özetleri Bilim ve yürütme Kurulu tarafından, kör değerlendirme yoluyla (lind review) değerlendirilecektir.

Kabul edilen bildiri başlıkları ../../2020 tarihinde web sayfasında duyurulacaktır.

Bildirileri kabul edilen akademisyen ve araştırmacılara “katılım belgesi” verilecektir.

Ulaşım ve konaklama giderleri katılımcılara ait olmak üzere Taşkent ve İstanbul’da düzenlenecek konusunda uzman 10 akademisyenin sunum yapacağı “Ali Şir Nevai Sempozyumları”na davet edileceklerdir.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetlerinin Gönderimi İçin Son Gün                                     15 Mayıs 2020

Kabul Edilen bildirilerin Duyurulması                                               30 Mayıs 2020

Editoryal kitabın Yayınlanması ve Dağıtımı                                     00 Temmuz 2020

Muhakemetü’l Lügateyn Kitabının Yayınlanması                           00 Ağutos 2020

Ali Şir Nevai ve Türkçe Sempozyumu – İstanbul                            00 Eylül 2020

Ali Şir Nevai ve Eserleri Sempozyumu - Taşkent                            00 Eylül 2020

Türkiye’den Türkistan’a Gönül Köprüsü NEVAİ ARMAĞANI        00 Ekim 2020      

 

 

Prof. Dr. Vahit TÜRK            Prof. Dr. Abdulvahap KARA               Doç. Dr. Bahtiyar Arslan    Doç. Dr. Emek Üşenmez