HAKKIMIZDA

 

T.C. TURİZM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ AVRASYA FEDERASYONU HAKKINDA BİLGİ NOTU

 

 1. Uzmanlık ve İşletme Kapasitesi

1995 yılından bu yana faaliyet gösteren, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu; kamu yararına faaliyet gösteren, Doğu Türkistan Göçmenler Derneği, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği tarafından aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur:

 • Doğu Türkistan’dan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nden, Kafkasya bölgesinden, Irak Türkmen bölgesinden, İran Azerbaycan’ından, Kırım’dan, Azerbaycan’dan, Rusya Federasyonu’ndan, Afganistan’dan ve Gagauz bölgesinden, Kafkasya’dan (Karapapak-Terekeme), Suriye Bayır-Bucak bölgesinden göç ederek veya başka nedenlerle gelen soydaşlarımızla ilgili sosyo-kültürel meseleleri çözüme kavuşturmak,

 • Soydaşlarımızın Türkiye’deki Türk toplumu ile daha iyi ve kapsamlı diyalog kurmalarının, Türkiye’deki hayata adaptasyonlarının kolaylaştırılmasını; çalışma, barınma, vatandaşlık gibi meselelerinin çözümlenmesi ve kendi aralarındaki dayanışmanın artmasını sağlamak,

 • Türk Devlet ve Topluluklarından eğitim, çalışma, siyaset gibi geçici nedenlerle Türkiye’ye gelen soydaşlarımızın ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurarak, ülkemizde kaldıkları sürece konularıyla ilgili problemlerin halledilmesine yardımcı olmak,

 • Söz konusu bölgelerdeki soydaşlarımız ile Türkiye arasındaki sosyo-kültürel ilişkilerin yoğunlaştırılması, bu bölgelerde Türkiye hakkında olumlu duygu ve düşüncelerin ortaya çıkması, özellikle eğitim, ekonomi ve kültür alanlarında karşılıklı işbirliğinin kurulması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi gibi konularda çalışmalar yapmak,

 • Soydaşlarımızla ilgili sorunların Türk ve Dünya kamuoyuna anlatabilmek, uluslararası kurum ve kuruluşları bilgilendirmek, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’nun ana amaçlarını oluşturmaktadır. Anadolu Kültür Sanat Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği tüzüğünde de belirtildiği üzere sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacak her türlü faaliyeti desteklemek, ekonomik, kültürel ve sanatsal alanlarda her türlü üretimi desteklemek ve koordine etmek için Türkiye gönüllüleri tarafından kurulmuştur.

İstanbul’da faaliyet gösteren ve her biri 50 yılı aşkın süreyle faaliyet gösteren soydaş derneklerin bir araya gelmesiyle birlik ve dayanışmayı sergileyerek her alanda örnek olan federasyonumuz;

 • Düzenlediği yemekli istişare toplantılarıyla hem birlik ve dayanışmayı pekiştirmekte hem de her Türk topluluğunun örf ve adetlerini, yöresel lezzetlerini yaşatmaktadır.

 • Nevruz, Ramazan, Bayram, Piknik ve sair özel günlerde düzenlediği faaliyetlerle milli kültürümüzün yaşatılmasına ve yeni nesle aktarılmasına vesile olmaya gayret göstermektedir.

 • Çolpan, Abay, Manas, Alihan, Osman Batur, Nevai, Yesevi, Kaşgarlı Mahmut, Çokayoğlu, Kocaoğlu, Alî Şîr Nevâî gibi siyasi, kültürel, tarihi şahsiyetlerin tanıtımına yönelik toplantılar düzenleyerek milli şuurun ayakta kalmasını sağlamaktadır.

 • Federasyonumuz; İstanbul’da 2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen Etnospor Kültür Festivali organizasyonu içerisinde olsun; yine Bursa’da 2016 ve 2017 yıllarında Temmuz aylarında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kocayayla’da düzenlenen Türk Dünyası Spor Oyunları Şöleni kapsamında olsun, Türk Dünyası Obası’nın kurulmasında ve bu çadırlarda Türk Devlet ve Topluluklarının her bakımdan tanıtılmasında; Kökbörü, Mangala, Atlı Güreş, Atlı Okçuluk, Matrak, At Yarışı, Yaya Okçuluğu, Tokkuz koorgol, Kuresh, Kuşak ve Pars Güreşleri gibi 5000 yıllık ata sporlarının Anadolu’da tanıtılmasında ve yaşatılmasında etkin rol oynamıştır.

 • Türk Devlet ve Toplulukları arasında her alanda asgari müştereklerde birlik ve beraberliğin sergilenmesi, noktasında çalışmalarını sürdüren Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’nun nihai hedefi; “Türk Devlet ve Toplulukları Birliği”nin oluşması için gereken zeminin hazırlanmasıdır...

Bunlara ilaveten federasyonumuz birçok uluslararası etkinliğe katılmıştır. Bu etkinlikler aşağıda listelenmiştir:

 • Rahmankul Han’ı Anma Etkinliği (Z.burnu Bld.si ve Kırgız Derneği ile Birlkte)

 • Türk Dünyası’nda Nevruz Etkinlikleri (Küçükçekmece Bld.si ile Birlikte)

 • Türkmeneli Kültür Şöleni (Küçükçekmece Bld.si ile birlikte)

 • Etnospor Festivali’nde  Türk Dünyası Obası’nın Kurulması

 • Türk Dünyası Ata Sporları Şöleni (Bursa Büyükşehir Bld.si ile birlikte)

 • İsmail Gaspıralı’yı Anma Etkinliği (Uluslararası Türkçe Konuşan Gazeteciler Derneği ile birlikte)

 • Aylık Konferanslar ve İstişare Toplantıları

 • Türkistan’da Milli Hareketler Sempozyumu (Planlı)

 • Türk Devlet ve Toplulukları İstişare Toplantısı (Planlı)

 • İpekyolu Güzergahında Uygur Konferansı (Planlı)

 • Türk Dünyası Medya Buluşması – Bursa, İstanbul ve diğer başkentler

 • Türk Dünyası Yesevi Buluşması – Bursa ve diğer başkentler

Tüm bu deneyim ve yetkinliklerimizle “Alî Şîr Nevâî’nin Eserlerinin Türkiye Türkçesi’ne Kazandırılması Projesi”ni de başarıyla gerçekleştireceğimizden şüphemiz yoktur. Projede görevlendirmeyi düşündüğümüz ekip üyeleri ulusal ve uluslararası proje yürütme yetkinliğine sahip olup proje çalışmalarını profesyonel olarak gerçekleştirecektir. Proje yürütme, koordinasyon ve uzman ekibi alanlarında pek çok projede yer almış olup, proje organizasyonu ve yürütme becerilerinde yetkindir. Projemiz eğitim ve akademi alanından, proje deneyimi yüksek yönetici tarafından yürütülecektir.

 

 

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu

Federation of Euraisan Turkish Association

 

Kurucu Üyelerimiz

Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği      

Irak Türkleri Kültür ve Yrd. Derneği

Doğu Türkistan Göçmenler Derneği

 

Asil Üyelerimiz

Afganistan Türkleri Uluslararası Sosyal Kültür ve Yrd. Derneği         

Türkmeneli İnsan Hakları Derneği

Afganistan Türkmenleri Sosyal Yrd. Ve Day. Derneği

Nogay Türkleri Kültür Derneği

Gagauz Türkleri Dostluk Derneği

Terekeme-Karapapak Türkleri Kültür Sanat Derneği          

Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği

Suriye Türkleri Eğitim ve Yrd. Derneği 

Şanlıurfa Ceylanpınar Özbekleri Dayanışma Derneği

 

Müracaatlar

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği

İdil Ural Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Doğu Türkistan Dayanışma Derneği

 

Kardeş Kuruluşlar

Kırgız Türkleri Kül ve Yrd. Derneği

Kırım Türkleri Derneği

Bulgaristan Türkleri Derneği

Doğu Türkistan Maarif ve Yardımlaşma Derneği

Doğu Türkistan Milli Merkezi

Türkistan Elleri Eğitim ve Kültür Derneği

Türk-Afgan Konseyi Dostluk Derneği

Uygur İnsan Hakları Merkezi